Do nemocnice Svet zdravia Galanta bola dnes na troch kamiónoch dovezená dodávka 55 nových lôžok

nemocnica svet zdravia

Nové lôžka budú umiestené do vynovených priestorov spojeného oddelenia chirurgie a urológie. Všetky lôžka sú polohovateľné a ich súčasťou je antidekubitný matrac.

Pre najnáročnejších pacientov bude mať oddelenie 3 lôžka s elektrickým polohovaním. Celková investícia si vyžiadala vyše 40 tisíc eur.

„Z pohľadu hospitalizovaných pacientov sú kvalitné lôžka veľmi dôležité. Som nesmierne rád, že v rámci modernizácie nemocnice sme dnes dokázali zrealizovať prvú veľkú dodávku nových lôžok pre celé jedno oddelenie. Našim plánom je postupne vymeniť v tomto štandarde celý lôžkový fond nemocnice,”

vysvetlil Marián Haviernik, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Galanta.