Úprava vody spraví vodu nezávadnou

Úprava vody

Na dodržiavanie pitného režimu je najlepšia klasická voda z kohútika. Avšak len v prípade, že obsahuje len také látky a ich množstvo, aké nášmu organizmu vyhovujú. Nezávadnú tekutinu pomôže zabezpečiť úprava vody. Pod úpravou pitnej vody sa skrýva súbor procesov, pomocou ktorých sa dajú dosiahnuť vhodné vlastnosti vody.

Najskôr rozbor, potom úprava vody

Úprava vody sa týka predovšetkým tých, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, prípadne využívajú vlastné zdroje. V blízkostí studní sa totiž môžu nachádzať rôzne zdroje znečistenia, ako sú hnojiská či žumpy.

Pravidelný rozbor vody vám odhalí, čo presne sa vo vašej vode nachádza. A na základe toho sa potom rozhodne, aká úprava vody je vo vašom prípade vhodná.

Mechanické nečistoty

Mechanické nečistoty, ako je piesok, íl či iné organické materiály sa z vody odstraňujú pomocou mechanickej filtrácie. Voda jednoducho tečie cez filter a nečistoty sa zachytávajú na filtračnej vložke.

Tie sú vyrobené z polypropylénu a použiť sa môže aj aktívne uhlie, piesok, keramická vložka či kombinácia jednotlivých materiálov. Aby nedošlo k zaneseniu filtru, je nutné ho pravidelne čistiť. Pomocou mechanickej filtrácie sa ale nedajú z vody odstrániť rozpustené látky.

Chemické nečistoty

Nečistoty, ktoré nezachytí mechanický filter, sa dajú vyriešiť chemickou úpravou vody. Ak má voda zvýšený obsah vápnika a horčíka, vytvára uhličitanové soli, ktoré spôsobujú vodný kameň a hovoríme o nej ako o tvrdej vode. Úprava tvrdej vody prebieha pomocou zmäkčovania, pri ktorom sa z nej dostanú vápenaté a horečnaté ióny.

Chemické hnojivá obsahujú dusičnany, ktoré síce ocenia rastliny, no v pitnej vode by vôbec nemali byť. Na ich odstraňovanie sa využíva elektrodialýza, reverzná osmóza a iónová výmena.

Foto: Bigstockphoto