VšZP zvyšuje dostupnosť drahých liekov pre väčší počet pacientov

dostupnosť drahých liekov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) rozširuje v tomto roku počet centrálne nakupovaných liekov o ďalších 19 produktov. Novinkou je rozšírenie zoznamu o receptové lieky podávané v špecializovaných centrách. Pre pacienta to znamená lepšiu dostupnosť najmodernejších inovatívnych liekov a zdravotnej poisťovni umožní toto opatrenie efektívnejšie využívať prostriedky verejného zdravotného poistenia.

Centrálnym nákupom liekov plánuje VšZP v tomto roku celkovo ušetriť 21 mil. eur. Ide o ďalšie z opatrení ozdravného plánu, ktorý má eliminovať nepriaznivý vývoj hospodárenia v najväčšej zdravotnej poisťovni bez toho, aby sa to dotklo pacienta.

Rozšírenie portfólia centrálne nakupovaných liekov sa týka najmä drahých inovatívnych liekov pre onkologických pacientov, koagulačných faktorov používaných pri liečbe ochorení krvi, liekov pre pacientov so  sklerózou multiplex a ďalších vážnych diagnóz. VšZP v tomto roku zabezpečuje centrálny nákup 32 liekov. Výrazný nárast počtu centrálne nakupovaných liekov sa prejaví aj v nákladoch, ktoré sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšia o takmer 93%.

VšZP predpokladá, že na centrálne nákupy liekov v roku 2017 vynaloží 135,1 milióna eura. V porovnaní s minulým rokom však VšZP očakáva aj vyššie úspory o 55 % (v roku 2016 dosiahli úspory 13,5 mil. eura, v roku 2017 VšZP predpokladá úsporu 21 mil. eur).

VšZP vidí v centrálnom nákupe liekov veľký potenciál na dosiahnutie značných úspor verejných zdrojov, z ktorých môže profitovať pacient. Ušetrené finančné prostriedky vieme využiť napríklad na najmodernejšie inovatívne lieky a zabezpečenie ich dostupnosti čo najväčšiemu okruhu pacientov. Pri neustále sa zvyšujúcom počte vážne chorých ľudí nejde o zanedbateľné sumy, preto túto cestu považujeme za správnu a zodpovednú,

vysvetľuje riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov Ľubica Hlinková.

VšZP priebežne realizuje aj ďalšie opatrenie ozdravného plánu, ktorým je súbeh praxí lekárov, teda prípady, keď lekár pracuje v nemoci i ambulancii. Mnohé z takýchto ambulancií sú pre pacientov ťažko dostupné, nemajú dostatočné ordinačné hodiny a na rozdiel od štandardných ambulancií nespĺňajú základné kritériá na svoje fungovanie, respektíve VšZP v nich kontrolami zistila vážne nedostatky. Z tohto dôvodu by ambulancie, s ktorými VšZP nebude ďalej spolupracovať, pacientom nemali chýbať.

„Pacient si zaslúži, aby sa mu lekár venoval plnohodnotne, aby mal naňho čas a  zdravotníctvu nechýbali peniaze, ktoré si chcú z verejných zdrojov „ukrojiť“ fiktívne ambulancie,“

vysvetľuje podpredseda predstavenstva a riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Milan Horváth.

lieky

Od februára 2017 doteraz VšZP vypovedala zmluvy 115 ambulanciám, ktoré sa mohli v dvojmesačnej výpovednej lehote vyjadriť k predloženým dôvodom. Argumenty prevádzkovateľov ambulancií VšZP posúdila a v niektorých prípadoch svoje rozhodnutia korigovala.

K dnešnému dňu je stav nasledovný: VšZP trvá na odzmluvení 60 ambulancií zo 115, ktorým zaslala výpoveď. V praxi to znamená, že 47 ambulancií nebude od 1. 4. 2017 pokračovať v zmluvnom vzťahu s VšZP, zvyšných 13 ambulancií poisťovňa odzmluvní k 1. 5. 2017.

VšZP odzmluvnila také ambulancie, v ktorých napríklad lekár ordinoval len minimálne a viac-menej fungovali iba „na papieri“. Lekár zamestnaný v nemocnici ošetril pacientov v nemocnici, ale jeho výkony poisťovni účtovala súkromná ambulancia. Ako zmluvný partner poisťovne skončila aj fiktívna ambulancia, v ktorej lekár neordinoval vôbec a poisťovni poslal faktúru za vyše 21-tisíc eur. V ďalšom prípade lekár účtoval poisťovni výkony plastickej chirurgie za 28-tisíc eur, na ktoré nemal oprávnenie.

„Všetkých dispenzarizovaných pacientov, teda tých, ktorí sú dlhodobo sledovaní v niektorej z odzmluvnených ambulancii, sme informovali listom a ponúkli sme im možnosť výberu inej ambulancie z nášho zoznamu zmluvných partnerov. Rovnako sme informovali aj poistenky odzmluvnených gynekologických ambulancií, ktoré mali s lekárom uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“

hovorí riaditeľka odboru zdravotného a revízneho Beata Havelková.

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu s VšZP, je zverejnený na www.vszp.sk. V prípade otázok poistenci môžu kontaktovať call centrum (0850 003 003) alebo príslušnú regionálnu pobočku VšZP.