Zníženie hmotnosti zlepší funkciu obličiek a môže zabrániť ich zlyhaniu

obličky pod mikroskopom

S obezitou sa často spája diabetes mellitus 2. typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej. Všetky tieto ochorenia zvyšujú riziko chronického ochorenia obličiek a priamo súvisia s jeho rozvojom. Sú významným rizikovým faktorom chronického zlyhávania obličiek, vzniku močových kameňov a zhubného nádoru obličky.

„Takzvaná obezitová nefropatia patrí aj medzi smrteľné ochorenia. Aj transplantácia obličiek u obéznych pacientov je spojená s technickými i zdravotnými komplikáciami, vyšším počtom odmietnutých štepov a úmrtí po transplantácii“

uvádza doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu v Slovenskej republike.

Ľudia trpiaci obezitou majú 2 až 7 – krát vyššie riziko chronického zlyhávania obličiek ako ľudia s normálnou hmotnosťou. Obezita výrazne zvyšuje aj riziko akútneho zlyhania obličiek. Hoci sa môže zdať, že tento vážny stav ohrozujúci život vzniká náhle, zvyčajne je výsledkom dlhodobých mnohoročných chorobných procesov, ktoré obezita výrazne ovplyvňuje.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka.

Na Slovensku trpí obezitou každý piaty človek, polovica Slovákov je obéznych alebo má nadhmotnosť. Vo svete trpí obezitou takmer 600 miliónov ľudí. Ľudia s BMI vyšším ako 40 majú až 7-násobné riziko zlyhania obličiek. Obezitou trpí 20 až 30 percent transplantovaných pacientov. Poškodenie obličiek obezitou je komplexné, deje sa na viacerých úrovniach rôznymi spôsobmi a chorobné deje sa vzájomne znásobujú. Hovoríme o obezitovej nefropatii, ktorá zahŕňa patologické funkčné a štrukturálne zmeny obličiek.

Obličky u obéznych ľudí sú chorobne zväčšené, membrány glomerulov sú zhrubnuté, zväčšujú sa aj glomeruly. V obličkovej kapsule je zmnožené tukové tkanivo, čo následne utláča tkanivo obličiek. Pri obezite vzniká zvýšený prietok plazmy obličkami a zvýšená glomerulová filtrácia – obličky sú zvýšene namáhané. Prietok plazmy obličkami a glomerulová filtrácia sú u obéznych ľudí v porovnaní so štíhlymi vyššie o 31 až 51%.

U mužov s hmotnosťou nad 100kg preukázalo o 44% zvýšené riziko obličkových kameňov v porovnaní s mužmi s hmotnosťou pod 68kg. Keď sa rovnaké hmotnostné kategórie použili u žien, zistilo sa zvýšené riziko u mladších žien o 92% a u starších žien o 89% percent.

Obezita ako aj nadmerne vysoký energetický príjem sú tiež dôležité rizikové faktory pre rakovinu obličky. Cestou k prevencii odstráneniu obezity je dlhodobá, správna výživa a komplexná životospráva. Pomer cukrov, tukov a bielkovín musí byť v strave vyvážený. Ideálne je prijať 50 % zložitých sacharidov, 30 % tukov a 20 % bielkovín.

všetko o obličkách

„Spoločnosť Sanofi v spolupráci so Slovenskou nefrologickou spoločnosťou podporuje každoročné konanie Svetového dňa obličiek na Slovensku. Tento rok si dôležitosť zdravia obličiek pripomíname u nás už po desiaty krát, rovnako ako vo svete. Medzi doterajšie témy patrili napríklad Deti a obličky, Darcovstvo obličiek, Chronické ochorenia obličiek, Kontrola diabetu a obličky či Ochrana srdca a obličky. Obezita a jej vzťah k ochoreniam obličiek sa stali jubilejnou desiatou témou Svetového dňa obličiek, pretože sa týkajú veľkej časti obyvateľov vyspelých krajín“

uviedla Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.

Dostatočný a pravidelný príjem tekutín, napríklad nízko-mineralizovaných vôd, preukázateľne podporuje látkovú výmenu a zvyšuje energetický výdaj organizmu až o 30 percent. Nedostatočný príjem tekutín môže naopak viesť až k prejedaniu. Sladené nápoje treba podľa odborníkov z pitného režimu úplne vylúčiť. Pravidelné pitie sladených nápojov 1,6-násobne zvyšuje riziko nadváhy a obezity. Pol litra denne môže znamenať 12 kíl navyše za jediný rok.

Zdravým životným štýlom, správnou výživou a dostatočným pohybom sa dá výrazne predchádzať obezite, rozvoju pridružených ochorení spojených s metabolickým syndrómom a tým aj rozvoju chronického ochorenia obličiek. Zníženie hmotnosti a množstva viscerálneho telesného tuku môže zvrátiť alebo aspoň spomaliť poškodzovanie obličiek a vedúceho k ich zlyhaniu.