Bezpečnosť a ochrana zdravia pri používaní vysokozdvižných vozíkov

Aj keď sú vysokozdvižné vozíky veľkými pomocníkmi pri manipulácii s rôznymi bremenami, ich používanie prináša aj rôzne riziká. Ročne sa stane niekoľko tisíc úrazov súvisiacich práve s vysokozdvižnými vozíkmi. Väčšine sa však dá predísť dodržiavaním nasledujúcich pravidiel.

Spoliehať sa len na spätné zrkadlá nie je dobrý nápad

Prvé pravidlo znie: ak je kvôli objemnému nákladu vpredu potrebné cúvanie, namiesto spätných zrkadiel treba pozerať priamo dozadu.

Spätné zrkadlá sú totiž pri vysokozdvižných vozíkoch pomôckou pri manévrovaní a nie sú priamo určené na cúvanie.

Kontrola hmotnosti bremena

Tiež je potrebné vždy vedieť, akú hmotnosť má bremeno, s ktorým sa bude manipulovať. A samozrejme, aké maximálne zaťaženie daný vysokozdvižný vozík zvládne.

Myslieť treba aj na to, že maximálna povolená záťaž sa môže meniť s používaním praktických prídavných zariadení.

Kontrola technického stavu

Aj keď sa to môže zdať ako detail, na začiatku alebo na konci každej zmeny je potrebné prekontrolovať stav vysokozdvižného vozíka a prípadné závady ihneď hlásiť zodpovednej osobe.

Tak bude môcť byť čo najrýchlejšie riešený servis. Aj technický stav vysokozdvižného vozíka totiž vplýva na bezpečnosť pri jeho používaní.

Ergonomické sedenie nie je dôležité len v kancelárii

Čo sa týka rizík pre samotného vodiča vysokozdvižného vozíka, z dlhodobého hľadiska je ohrozený najmä jeho pohybový aparát.

Tieto riziká je možné znížiť napríklad používaním kvalitnej sedačky Grammer a samozrejme aj správnym nastavením sedačky pred používaním vysokozdvižného vozíka.

Vidlice pri zemi

V neposlednom rade je potrebné vyvarovať sa jazdeniu s vidlicami vo veľkej výške. Tie by mali byť len niekoľko centimetrov nad zemou, keďže sa tak minimalizuje riziko nárazu do stropu, regála, či brány a pri jazde s bremenom je v takomto prípade tiež zachovaná stabilita vysokozdvižného vozíka.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Quality Stock Arts / Stock.adobe.com
Posted Under
Tagged