Bezplatné parkovanie v nemocniciach

parkovanie v nemocnici

Od júla nastanú na parkoviskách pred viacerými nemocnicami zmeny. Pacienti, sprevádzajúce osoby a návštevy budú parkovať pred vybranými zdravotníckymi zariadeniami bezplatne. Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k uvedenému kroku z dôvodu, že parkoviská majú slúžiť predovšetkým pacientom, nemá to byť zdroj príjmu, ale služba nemocnice.

Bezplatné parkovanie na 4 hodiny pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy

Bezplatné parkovanie na 4 hodiny pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy bude od 1.7. v týchto nemocniciach:

  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (oba areály),
  • Fakultná nemocnica Nitra,
  • Fakultná nemocnica Trnava,
  • Detská fakultná nemocnica Košice,
  • Národný onkologický ústav,
  • Východoslovenský onkologický ústav,
  • Nemocnica Poprad, a.s.,
  • Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Parkovanie bude od prvého júla v uvedených nemocniciach fungovať  nasledovne. Prvé 4 hodiny parkovania budú pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy bezplatné. Aby bola pre týchto klientov nemocníc zabezpečená dostatočná kapacita, bude pre nich vyhradených minimálne 70% parkovacích miest, ktoré budú riadne označené.

Tieto podmienky parkovania budú zreteľne vyznačené pred vstupom na parkovisko, aby sa zabránilo zneužívaniu. Aplikáciu uvedeného systému budeme počas mesiacov júl a august monitorovať a k jeho zhodnoteniu dôjde v polovici septembra.

Bezplatný vstup do areálu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. prechádzajú na bezplatný vstup do areálu pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy.

Odloženie účinnosti

Z dôvodu technicko-prevádzkových riešení je o dva mesiace odložená účinnosť zavedenia bezplatného parkovania nemocniciam Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.