Bratislavská a košická záchranka pripravujú kompletnú obnovu sanitiek

záchranka
Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice pripravujú kompletnú obmenu zastaraného vozidlového parku. Formou dlhodobého prenájmu s následným odkúpením do vlastníctva plánujú obstarať 152 nových sanitných vozidiel.
Cieľom je optimalizácia nákladov spojená tak so samotným obstaraním sanitných vozidiel, vrátane zástavby a prístrojového vybavenia, ako aj s prevádzkou a servisom týchto vozidiel.
Výsledkom obstarávania bude uzavretie nájomnej zmluvy medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami na 60 mesiacov. Všetky sanitky by mali byť dodané v priebehu budúceho roka. Rezort predpokladá, že takto usporí až do 5 miliónov eur.
Výhodou prenájmu s následným prevodom do vlastníctva  je skutočnosť, že v cene nájmu budú zahrnuté všetky náklady, vrátane servisných, či sezónne prezúvanie pneumatík, v prípade odstávky nezapríčinenej záchrannými službami, bude prenajímateľ povinný poskytnúť náhradné vozidlo. Zarátaním všetkých nákladov sa vytvára najspravodlivejší proces súťaže a navyše sa ukazuje aj významná predpokladaná finančná úspora oproti súčasným nákladom. Možnosť  postupného financovania vozidiel prostredníctvom mesačných splátok umožňuje rozložiť si výdavky rovnomerne a financovať vozidlá postupne. Prenájom je moderný spôsob riešenia správy autoparku čoraz viac používaný aj na Slovensku“
hodnotí minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Ekonomická výhoda

Predpokladaná hodnota bola v rámci trhových konzultácií v zmysle § 25 ZVO stanovená na 35 326 000 eur s DPH, t.j. 3 873 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie ZZS, vrátane kompletnej záchranárskej prístrojovej a transportnej techniky a vybavenia. To je o takmer 11 percent menej v porovnaní s nákladmi na súčasné vozidlá.
Prevádzka súčasne používaných sanitných vozidiel za posledných 5 rokov (2012-2016) vrátane ich nákupu stála 4 329  eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie ZZS.
Rezort zdravotníctva navyše predpokladá, že obstaraním prostredníctvom elektronickej aukcie dosiahne úsporu minimálne ďalších cca 10 percent. To znamená, že finálny náklad bude predstavovať v priemere 3 486 eur mesačne/na jedno vozidlo ambulancie ZZS. To predstavuje celkovú úsporu v porovnaní so súčasnými vozidlami na úrovni takmer 20 percent.

Zastaraný vozový park

Vozidlá, ktoré obe záchranky momentálne využívajú, boli obstarané v troch vlnách, v rokoch 2008, 2009 a 2010. V priemere najazdia asi 50-tisíc kilometrov ročne, čo predstavuje na jedno vozidlo za dobu ich užívania v priemere viac ako 330-tisíc kilometrov.
Vzhľadom na vek a intenzitu využitia motorových vozidiel boli obe organizácie nútené v mnohých prípadoch vymeniť vo vozidlách ich základné súčasti ako motor a prevodovka. Záchranky začínajú riešiť aj problémy s dostupnosťou vozidiel, nakoľko tieto si vyžadujú čoraz častejšie servisné zásahy a doba odstavenia vozidiel v jednotlivých servisoch sa predlžuje.
Obe záchranky zrealizovali len v roku 2016 takmer 270-tisíc výjazdov a najazdili takmer 8 miliónov kilometrov.

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava)

 ZZS Bratislava má vo svojom vozovom parku 91 vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby. V šiestich krajoch SR – Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Žilinskom prevádzkuje 62 bodov ambulancií ZZS. Všetky vozidlá ambulancií ZZS boli vyrobené v rokoch 2005 až 2010.
Až 15 vozidiel už prekročilo hranicu 400-tisíc kilometrov. V roku 2016 predstavovali náklady na opravu a servis jedného vozidla ZZS Bratislava priemerne 13-tisíc eur s DPH. Najčastejšími servisnými prácami boli pravidelné rozšírené servisné prehliadky vozidiel, opravy podvozku a motorových častí, výmeny spojky a prevodovky, opravy alternátora, klimatizácie a turbodúchadla.

Záchranná služba Košice (ZS Košice)

ZS Košice prevádzkuje 47 staníc a pôsobí na území Košického, Prešovského a Žilinského kraja so 63 sanitnými vozidlami. Najstaršia sanitka je z roku 1999, najviac kilometrov má v košickom vozovom parku  najazdených sanitka s počtom 513 tisíc km. Nad 200-tisíc km má najazdených 60 sanitiek, 50 sanitiek najazdilo viac ako 300-tisíc km a 23 sanitiek najazdilo nad 400-tisíc km.
Náklady na servis sanitných vozidiel  predstavovali v minulom roku takmer 800 tisíc eur s  DPH, čo znamená priemernú cenu opravy na jedno sanitné vozidlo vo výške takmer 13 tisíc eur s DPH.