Poistenci VšZP nebudú od októbra platiť 17 centov za nový recept

nový recept

VšZP zavádza namiesto klasických receptov nový recept s čiarovým kódom nazývaný eRecept. Spolu so SLeK chcú spoločne podporiť rozširovanie elektronických služieb v zdravotníctve.

Všeobecná zdravotná poisťovňa s 3,2-milióna poistencami úspešne pokračuje v procese elektronizácie služieb klientom. Po nedávnom spustení hromadnej elektronickej distribúcie ročných zúčtovaní zdravotného poistenia uvádza do praxe ďalšiu elektronickú službu – eRecept VšZP. Ide o recept s čiarovým kódom, ktorý umožní zdieľanie informácií medzi lekármi a lekárňami a nastavenie efektívnejšej a bezpečnejšej liečby pacienta.

Na základe dohody medzi VšZP a Slovenskou lekárnickou komorou nebudú poistenci VšZP od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za eRecept. Poplatok za elektronický recept im lekárne vykompenzujú z vlastných zdrojov.

VšZP bude na oplátku týmto lekárňam garantovať skrátenie lehôt splatnosti a zjednodušenie administratívy, keďže elektronická forma výrazne skracuje spracovanie a revíziu receptov v našej poisťovni.  Podmienkou je, že lekáreň musí mať podpísaný s VšZP dodatok k zmluve.

Recept s čiarovým kódom môžu vydať pacientom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú do služby eRecept VšZP zapojení. Aktuálne je do nej zapojená jedna tretina zmluvných poskytovateľov, VšZP je presvedčená, že ďalší budú rýchlo pribúdať. „Vítame ústretovosť SLeK, vďaka ktorej budú naši poistenci motivovaní využívať novú elektronickú službu eRecept VšZP a od októbra pocítia aj finančný profit z využívania tejto služby,“ povedal generálny riaditeľa VšZP Miroslav Kočan.

Zapojených lekárov budú môcť poistenci identifikovať napríklad podľa nálepky s názvom eRecept Liečba pod kontrolou. Zoznam zapojených lekární, ktoré majú podpísaný dodatok k zmluve, nájdu poistenci na internetovej stránke VšZP v sekcii eRecept. Rovnako môžu informáciu o najbližšej takejto lekárni získať v Call centre VšZP.

lieky na predpis

Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácií medzi lekármi a lekárňou má ošetrujúci lekár zapojený do služby eRecept VšZP lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient aktuálne užíva, čo mu umožňuje nastaviť efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu. Lekár má zároveň možnosť zobrazenia liekovej histórie poistenca za sledované obdobie, ako aj interakcie o lieku, ktorý práve predpisuje, či interakcie vzájomne medzi liekmi v liekovej karte pacienta.

„Slovenská lekárnická komora dlhodobo podporuje akékoľvek aktivity, ktoré posilnia bezpečnosť pacienta, kvalitu lekárenskej starostlivosti a využitie odbornej kvalifikácie farmaceutov. Zjednodušenie administratívnej činnosti umožní lekárnikom viac pozornosti venovať pacientovi a jeho potrebám,”

povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Služba eRecept VšZP je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – ambulantných lekárov, nemocnice aj lekárne. Aktivovať si ju môžu používatelia ePobočky s aktivovanou službou PZS Prehľad alebo PZS Komplet.

Ak poskytovateľ nemá vytvorené konto, môže oň požiadať na adrese: www.epobocka.com. Pripojenie na eRecept už technicky umožňujú najväčší dodávatelia informačných systémov, ktorých služby využíva okolo 90% poskytovateľov. S ostatnými dodávateľmi rokovania naďalej prebiehajú.

V roku 2016 bolo poistencom VšZP vydaných 45-miliónov tlačených receptov, pri 17-centovom poplatku naši poistenci teda za rok zaplatili 7,7-milióna eur. Doposiaľ bolo vystavených 1,2-milióna eReceptov VšZP.

eRecept VšZP sa stáva súčasťou elektronického zdravotníctva (ezdravia) a postupne by mal úplne nahradiť papierový. Za realizáciu elektronického zdravotníctva na Slovensku a jeho implementáciu do praxe zodpovedá Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov.

Snahou NCZI i všetkých zúčastnených strán je, aby bol systém elektronizácie zdravotníctva v plnej prevádzke od 1.1.2018 a bol prínosom ako pre pacientov, tak aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. VšZP elektronizáciu zdravotníctva plne podporuje a chce byť aktívnou súčasťou tohto procesu.