Centrum chirurgie prsníka – Unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku

centrum chirurgie prsníka

Národný onkologický ústav v Bratislave dnes po niekoľkomesačnej výstavbe slávnostne otvoril Centrum chirurgie prsníka Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. Ide o unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré bude ženám poskytovať najmodernejšie terapeutické postupy v oblasti chirurgie prsníka vrátane rekonštrukčných plastických operácií. Vďaka pokračujúcej spolupráci s poprednými slovenskými umelcami budú centrum zdobiť originálne diela, ktoré autori darovali ústavu.

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Podľa posledných údajov z Národného onkologického registra z roku 2008 pribudne u nás takmer 2 700 nových prípadov ročne. V stále väčšej miere postihuje ženy v aktívnom a produktívnom veku, pracujúce, ktoré po operácii prsníka veľmi citlivo vnímajú čiastočnú „stratu ženskosti“, či narušenie „telesnej integrity“ a preto si vyžadujú osobitú pozornosť.

Chceli sme im vytvoriť samostatné lôžkové oddelenie, kde pacientky dostanú pod jednou strechou komplexnú liečbu nielen v oblasti chirurgie, ale aj onkológie, rádioterapie a psychológie,“

vysvetľuje hlavný benefit nového pracoviska riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský.

centrum chirurgie prsníka

Výstavba priestorov zohľadňovala predovšetkým pohodlie hospitalizovaných pacientiek, všetkých 6 izieb vrátane izby pre pacientky s telesným znevýhodnením je citlivo a komfortne zariadených, sú plne klimatizované, s veľkoplošnými TV prijímačmi, bezplatným wifi pripojením na internet. Príjemným bonusom je priestranná letná terasa.

Unikátnym pracoviskom, aj mimo európsky rozmer, ho okrem konceptu poskytovania komplexnej starostlivosti na jednom mieste robí aj zbierka viac ako 33 obrazov od renomovaných slovenských výtvarníkov združených v spoločnosti Spectrum ART, ktoré sú nainštalované v izbách a na chodbách. Visia tu diela od Ivana Pavleho, Tibora Bártfaya, Petra Pollága, Alexeja Vojtášeka, Róberta Hromca, či Františka Liptáka, Kataríny Vavrovej, Ondreja 4., Vladimíra Oravca a ďalších.

Centrum chirurgie prsníka výrazným spôsobom posúva latku poskytovania onkologickej starostlivosti, komfortu a pohodlia pre pacientov, lekárov i zdravotnícky personál. Jeho výstavba bola financovaná duálne. Vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali výšku 600-tisíc EUR, z toho 360-tisíc z MZ SR.

centrum chirurgie prsníka

Ďalšie prostriedky v celkovom objeme 150-tisíc EUR poskytlo neziskové Združenie priateľov NOÚ cestou sponzorstva a darcovstva prostredníctvom spoločného projektu s NOÚ pod názvom „Umenie pomôcť žene“. Jeho kľúčovými partnermi sa stali Projekt Fashion Sparkling Charity Night, Nadácia SPP, Slovenská pošta a.s., GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Nadácia J&T a Nadácia ESET.

Centrum chirurgie prsníka je samostatným oddelením Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, ktoré bude poskytovať najmodernejšie terapeutické postupy v oblasti chirurgie prsníka vrátane rekonštrukčných plastických operácií. Do tímu odborníkov však budú patriť aj onkológovia, rádioterapeuti, či psychológovia.

Zároveň bude školiacim pracoviskom pre certifikáciu chirurgov so zameraním na karcinóm prsníka. Ročne sa v NOÚ vykoná vyše 300 náročných operácií karcinómu prsníka, takmer 7 000 mamografií a tisícky ďalších vyšetrení a zákrokov súvisiacich s prsníkmi.