Idelyn rozširuje svoje portfólio o Urinal

Urinal

V spoločnosti Walmark vieme, že zdravie je to najcennejšie čo máme, pretože ovplyvňuje kaž­dú jednu dôležitú vec a udalosť v našom živote: rodinu, vzťahy, naše ciele i prania… Pokiaľ nie sme zdraví, všetko ostatné sa stáva druhoradým.

Aj z toho dôvodu sme vytvorili spoločnosť Idelyn ako samostatnú nezávislú platformu, ktorá patrí do skupiny Walmark a je zameraná na ženské intímne zdravie.

Naše motto „Obnoviť ženskú rovnováhu“, ne­znamená iba ponúknuť riešenie pri ženských in­tímnych problémoch a podporiť zdravie žien po­mocou prvotriednych produktov, ale tiež pomôcť ženám zvýšiť ich sebavedomie a otvoriť disku­siu, ktorá ich inšpiruje k tomu, aby začali hovoriť otvorene aj o tých najintímnejších problémoch.

Prvým produktovým radom od Idelyn je značka Beliema, zameraná na pomoc pri vaginálnych infekciách a na starostlivosť o intímne partie, ktorú sme na trh uviedli v roku 2015. Ďalším kro­kom smerom k ženskému intímnemu zdraviu je ponúknuť osvedčené produkty pre starostlivosť o močové cesty – ďalší intímny problém, ktorý pravidelne trápi mnoho žien.

Je pre nás preto veľkým potešením, že sme svo­je portfólio rozšírili o Urinal – experta na močo­vé cesty.

Urinal, obľúbený a osvedčený produktový rad, ktorý je na Slovensku dlhodobou jednotkou v starostlivosti o močové cesty, zostáva vnútri nezmenený – presne taký, ako ho dnešné spot­rebiteľky poznajú. Pripravili sme ale niekoľko zmien, ktoré posunú značku bližšie smerom k zákazníkom – vytvorili sme nový obal, ktorý si ponecháva základné prvky Urinalu, kombinuje ich už ale so štýlom Idelyn. Navyše, prinášame úplne novú komunikačnú stratégiu, ktorá zvidi­teľní značku a posilní záujem o celý rad Urinal.

Pevne veríme, že sa nám týmto krokom podarí vybudovať takú značku, ktorá bude ženy inšpi­rovať k tomu, aby boli samy sebou – za každých okolností.