Kubánski špecialisti na liečbu diabetickej nohy sú na Slovensku

diabetická noha

Medicínski experti z Kuby už sú na Slovensku a tento týždeň začnú školiť slovenských lekárov, ako aplikovať unikátnu liečbu pacientom so syndrómom diabetickej nohy. Dnes ich za účasti veľvyslankyne Kubánskej republiky na Slovensku Yamily S. Pita Montes prijala štátna tajomníčka MZ SR Andrea Kalavská.

Pilotná fáza aplikácie lieku Heberprot sa začne vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, následne bude paralelne pokračovať aj v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

„Naším cieľom je, aby slovenskí pacienti dostali unikátnu modernú liečbu, ktorá im pri ich zdravotnom probléme môže významne pomôcť zlepšiť ich zdravotný stav a kvalitu života. Máme záujem o to, aby bola táto liečba poskytnutá čo najširšiemu okruhu pacientov, ktorí splnia indikačné kritériá,“

uviedol medicínsky riaditeľ MZ SR Boris Bánovský.

Kubánski experti budú niekoľko mesiacov supervízormi pri aplikácii tejto liečby, aby sa zabezpečila maximálna účinnosť, vzhľadom na to, že sa podáva priamo do rany.

Yamily S. Pita Montes

Ochorenie „diabetická noha“ má na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií viac ako 8-tisíc diabetikov. Podľa odborníkov tento moderný liek zvyšuje šancu na lepšie hojenie rán u pacientov s touto diagnózou.

V súčasnosti sa tento liek používa vo viac ako 25-tich krajinách sveta a liečilo sa ním viac ako 150-tisíc pacientov. Slovensko bude prvou krajinou Európskej únie, ktorá začne používať tento liek.

Slovensko sa rozhodlo pre deblokovanie kubánskeho dlhu prostredníctvom lieku Heberprot s tým najlepším úmyslom – a to pomôcť pacientom s diagnózou diabetickej nohy, záujem o tento typ liečby má aj Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni. MZ SR pripravilo aj informačné materiály o možnostiach liečby kubánskym liekom pre špecializované ambulancie, ako aj pre pacientov.