Slovensko sa uchádza o sídlo Európskej liekovej agentúry

Slovenská republika oficiálne predložila kandidatúru na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA). Premiér Robert Fico oznámil už koncom apríla našu kandidatúru oficiálne predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a minister zdravotníctva Tomáš Drucker postupne oboznámi ministrov zdravotníctva členských krajín EÚ s našim zámerom stať sa sídlom EMA a s podmienkami, ktoré Slovensko pre agentúru ponúka.

Slovenská republika je jedna z piatich krajín, v ktorej sa nenachádza žiadna európska agentúra, spomedzi týchto piatich krajín je hodnotená ako ekonomicky najsilnejšia, s výhodnou geografickou polohou.

Na základe ´´Joint Statement´´ Európskeho Parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizácii agentúr, prijatých v roku 2012 a znovuotvorených na Mimoriadnom Summite EÚ 29. apríla 2017 v Bruseli,  je to náš najsilnejší argument.

Európska lieková agentúra na území Slovenska by bola prínosom napríklad z hľadiska posilnenia sektoru zdravotníctva v medzinárodnom meradle. Perspektívne môže priniesť vytvorenie nových pracovných príležitostí, lepšie príležitosti pre univerzity a výskumníkov, ako aj posilnenie kontaktov so zahraničím.
Európska lieková agentúra
Slovensko, kandidát na presídlenie agentúry, ponúka atraktívne životné zázemie s dynamickým prostredím a silným inovatívnym potenciálom.
„Slovensko sa tiež môže pochváliť expertízou v biomedicíne a farmakológii, ako aj kvalifikovaným medicínskym a výskumným personálom,“ 
uvádza sa v našej oficiálne žiadosti o sídlo EMA.

EMA v súčasnosti sídli vo Veľkej Británii. Európska lieková agentúra je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ. Ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.