Lieky na vysoký tlak nechávajú pacienti v lekárni a menia si liečbu, ako sa im zachce

dostupnosť drahých liekov

Desiatky až stovky tisíc liekov, ktoré predpíšu lekári pacientom na vysoký krvný tlak, zostávajú nevybraté v lekárni. Len Dôvera eviduje takých liekov zhruba 60-tisíc za rok.

Ukázalo sa tiež, že desiatky tisíc jej poistencov s vysokým tlakom si liečbu upravujú podľa seba a nedodržiavajú to, čo im to naordinoval lekár. Stáva sa tak najmä v prípadoch, keď majú predpísaných viacero liekov. Kreatívnejší si zmenia dávkovanie, radikáli s nimi skončia úplne.

„Pri bližšom pohľade na naše údaje sme zistili, že takmer 25-tisíc poistencov s vysokým tlakom, ktorí začali užívať lieky v roku 2021, boli síce rok predtým celkom bez liekov, avšak v rokoch 2019 až 2015 sa už na hypertenziu liečili,“

priblížil Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania Dôvery.

lieky

Jednou z príčin môže byť strach, že dlhodobé užívanie liekov poškodí pacientom pečeň alebo obličky a sami si naordinujú pauzu. Mali by však vedieť, že svojvoľné vynechávanie liekov môže mať za následok prudké zvýšenie tlaku krvi s fatálnymi následkami.

„Na úspechu vlastnej liečby sa musia podieľať sami aj tým, že ju budú disciplinovane dodržiavať. Meniť si ju alebo robiť si v nej svojvoľne pauzu, je nebezpečné,“

upozorňuje Roman Mužik.

Ak ľudia pochybujú o správnosti svojej liečby, mali by sa na to svojho lekára otvorene spýtať.

„Je dôležité, aby sa pacienti nebáli lekára pýtať na nejasnosti. Ich aktívne správanie v ambulancii je vítané. Potom stúpa šanca, že liečbu budú dodržiavať, a teda bude účinnejšia,“

dopĺňa MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Riešenie existuje

Európska kardiologická spoločnosť a Európska spoločnosť pre hypertenziu preto lekárom odporúčajú u nových pacientov začať liečbu len s jedným liekom, ktorý ale obsahuje dve liečivá. Ak má totiž pacient užívať len jednu tabletku, je väčšia šanca, že liečbu bude dodržiavať.

Prax však pokrivkáva. V súlade s týmito odporúčaniami má liečbu nastavenú menej ako štvrtina pacientov poistených v Dôvere, ktorým v poslednom roku lekári zistili hypertenziu.

A keďže podľa poslednej štúdie Eurostatu skončilo Slovensko ako šieste najhoršie v rebríčku odvrátiteľných úmrtí najmä kvôli ischemickej chorobe srdca, Dôvera začala venovať vysokému tlaku väčšiu pozornosť.

Na jednej strane motivuje lekárov, aby pacientom nastavovali liečbu podľa odporúčaní európskych spoločností pre kardiológiu a hypertenziu a zároveň ide svojim poistencom pomáhať zvládať toto ochorenie lepšie a zodpovednejšie.

Od 28. júna tohto roku spustila pre nich špeciálne telefonické poradenstvo. Počas pracovných dní na čísle 0850 850 888 volajúcim odpovedia na nemedicínske otázky o hypertenzii skúsené edukátorky.

Dôvera už má s takýmto typom pomoci už štyri roky dobré skúsenosti pri diabetikoch.

„Rozšírenie linky aj pre pacientov s hypertenziou odzrkadľuje, s akými zdravotnými problémami nám často volajú pacienti s diabetom. Takmer tretinu z nich zároveň trápi aj vysoký krvný tlak. Poistencom vieme poradiť nielen v tom, ako majú zmeniť svoje stravovanie, pohyb a celkový prístup k svojmu zdraviu. Ale vieme ich nasmerovať tak, aby im tieto zmeny vydržali čo najdlhšie a nevrátili sa k pôvodnému spôsobu života,“

vysvetľuje Eva Košútová, edukátorka z linky poradenstva pre zdravie.

Bezplatné poradenstvo tak už má k dispozícii 350-tisíc poistencov Dôvery s hypertenziou a 82-tisíc poistencov s diabetom.