Ako prebieha vyšetrenie u ortopéda?

Ako prebieha vyšetrenie u ortopéda?

Chybné držanie tela, problémy s plochými nohami, bolesti kĺbov, chrbta, či rôznych častí končatín, ale aj bolesti hlavy súvisiace s pohybovým aparátom. Niektorým z týchto (a prípadne obdobných) problémov trpí v priemere každý 4. pacient, ktorý navštívi svojho všeobecného lekára.

Najskôr je na rade dôkladná anamnéza

Často sa tak stáva, že po prehliadke u všeobecného lekára pacient „putuje“ k ortopédovi. Ide totiž o zdravotné problémy, ktoré sú práve v „kompetencii“ ortopédov. Aby mohol ortopéd zvoliť správny postup pri riešení týchto problémov, je v prvom rade potrebné dôkladne ortopedické vyšetrenie. Ak teda kvôli ortopedickému vyšetreniu navštívite napríklad súkromnú ortopedickú ambulanciu Bratislava, čo vás bude čakať?

Ortopedické vyšetrenie sa začína rozhovorom, pri ktorom ortopéd odoberá anamnézu. Otázky, ktoré kladie, sa zrejme najviac dotýkajú charakteru zamestnania, prípadne športu, ktorému sa pacient venuje (ak sa nejakému venuje). Príčina ortopedických problémov totiž často súvisí práve so zamestnaním, či športovou činnosťou.

Po anamnéze nasleduje fyzikálne vyšetrenie

Druhou časťou ortopedického vyšetrenia je fyzikálne vyšetrenie. V prvom rade ortopéd hodnotí držanie tela pacienta. Popritom ako pacient robí niekoľko predklonov, záklonov, úklonov, či drepov, si ortopéd všíma rozsah pohybov a prípadné nezrovnalosti v postavení končatín a kĺbov. Ortopéd taktiež zmeria dĺžku končatín a schopnosť chrbtice rozvinúť sa pri ohnutí.

Po takejto „rozcvičke“ si pacient ľahne na lôžko a uvoľní sa. Vtedy ortopéd vyšetruje pasívnu hybnosť. Pacienta uchopí za rôzne časti končatín a skúša rozsah pohybov jednotlivých kĺbov. Samozrejme, toto sú všeobecné úkony, v závislosti od pacientovho problému sa ortopéd môže detailnejšie venovať problémovej časti tela pacienta.


  • Zdroj obrázka: New Africa / Stock.adobe.com