VšZP ako prvá a zatiaľ jediná poisťovňa prepláca vyšetrenie nádorov mozgu novým rádiofarmakom

vyšetrenie nádorov mozgu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla s PET centrom BIONT, že začne ako prvá na Slovensku preplácať svojim poistencom s podozrením na onkologické ochorenie mozgu vyšetrenie novým šetrnejším rádiofarmakom s označením 18 F-FET (18 fluoroetyl-L-tyrozín). Vyšetrujú sa ním onkologické ochorenia centrálnej nervovej sústavy, drvivá väčšina sú nádory mozgu.

„Nukleárna medicína a najmä oblasť pozitrónovej emisnej tomografie sa rozvíja tak dynamicky, že je potrebné operatívne reagovať na celosvetové trendy a prispôsobovať im výrobný proces v predstihu. Veľmi ma teší, že spoločnosť BIONT je toho príkladom,“

povedal riaditeľ spoločnosti BIONT Martin Kabát.

Rakovina kože

Doteraz boli pacienti pri tejto diagnóze vyšetrovaní 11-C Metyonínom, ktorý sa pre krátky polčas rozpadu nedal použiť nikde inde ako v Bionte. Nové rádiofarmakum bude možné použiť aj v iných mestách, pacienti by tak nemuseli namáhavo dochádzať na vyšetrenie do Bratislavy. Jeho výhodou je širšia dostupnosť pre väčší počet pacientov, skrátenie čakacích lehôt, aj o desať percent nižšia cena.

Zatiaľ boli novým rádiofarmakom úspešne vyšetrení štyria pacienti, tento týždeň je na vyšetrenie objednaných ďalších desať pacientov a vyšetrenia sú naplánované vždy na jeden deň v týždni.

„Som veľmi rád, že zazmluvnením tohto nového rádiofarmaka uľahčíme diagnostiku a ako prví na Slovensku skrátime čakacie lehoty na vyšetrenie našim pacientom s podozrením na onkologické ochorenie mozgu,“

povedal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Vyšetrenie jedného pacienta týmto novým rádiodiagnostikom stojí 2 214 eur. V roku 2016 bolo celkovo vyšetrených takmer 600 pacientov, z nich 400 boli poistenci VšZP. Pre rastúci trend onkologických ochorení sa na budúci rok očakáva okolo 800 takýchto vyšetrení.

Onkologických pacientov na Slovensku z roka na rok pribúda, viac ako 70% z nich sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Inovatívne vyšetrenia, ktoré sa poisťovne rozhodnú zahrnúť do verejného poistenia, uľahčujú lekárom diagnostiku, skracujú čakacie lehoty na vyšetrenie a pomáhajú tak nastaviť čo najefektívnejšiu liečbu.