Ako zvládnuť nevyliečiteľné ochorenie

nevyliečiteľné choroby na Slovensku

Hovorí sa, že zdravie si začneme vážiť, až keď oň prídeme. Je to smutné, ale často pravdivé. Pri plnom zdraví je ťažké predstaviť si, že komukoľvek z nás alebo našich blízkych môže do života vstúpiť náročné, v najhoršom prípade nevyliečiteľné ochorenie.

Pri niektorých typoch ochorení zohráva dôležitú rolu zdravý životný štýl. No niektoré sú geneticky podmienené a ich nástup je viac-menej istý.

Strašiakom číslo jeden je rakovina

Z toho až 13 666 na nádorové ochorenia – 5 998 prípadov tvorili ženy a 7 668 muži, pričom úmrtnosť na tento druh ochorení má vzostupnú tendenciu.

Zoznam kritických diagnóz je však omnoho dlhší. Okrem rakoviny patria medzi najznámejšie nevyliečiteľné ochorenia Alzheimerova, Parkinsonova a Crohnova choroba, AIDS, epilepsia či tuberkulóza. Napríklad:

„Parkinsonom trpí na Slovensku 15 až 18 000 ľudí,“

povedala Katarína Félixová, ktorá vedie pacientsku organizáciu Spoločnosť Parkinson Slovensko. , ohrozujúcich ľudský život, patrí aj ischemické ochorenie srdca alebo ochorenia koronárnych artérií, mŕtvica, infekcie dolných dýchacích ciest (napr. zápal pľúc), chronická obštrukčná choroba pľúc či cukrovka.

nevyliečiteľná choroba

Dôstojná starostlivosť

Z pohľadu nevyliečiteľných ochorení je dôležité, aby bola pacientovi poskytovaná dôstojná starostlivosť, ktorá často zahŕňa paliatívnu liečbu vo finálnych štádiách ochorenia. Ide o druh liečby, pri ktorej sa už len zmierňujú prejavy zhoršujúceho sa ochorenia.

Môže byť ústavná alebo ambulantná – môže sa teda vykonávať v nemocničnom zariadení, ale i v domácom prostredí. Rodiny, v ktorých jeden člen trpí nevyliečiteľným ochorením, sa často dostávajú do finančnej núdze.

Starostlivosť o chorého, ak je poskytovaná v domácom prostredí, si totiž vyžaduje celodennú prítomnosť a opateru jedného z príbuzných. V prípade, že ochorie dieťa, domácnosť prichádza minimálne o príjem jedného z rodičov.

Ak ochorenie postihne dospelého, môže domácnosť prísť dokonca hneď o dva platy. Navyše, veľakrát znamená kritické ochorenie aj liečbu v podobe rôznych platených procedúr a pacient si musí kupovať drahé lieky či liečebné pomôcky.

Takáto situácia môže byť pre rodinu až likvidačná

Existujú neziskové nadácie, ktoré rodinám pri podobných ťažkých životných okolnostiach poskytnú určitú finančnú pomoc. No rovnako, ako je prevencia v podobe zdravého životného štýlu dôležitá pre zachovanie zdravia, dobrou finančnou prevenciou pre prípad, že vy alebo niekto z vašej rodiny vážne ochorie, je mať životné poistenie.