Fyzioterapia a jej úloha vo vašom živote

fyzioterapia

V tomto článku vám povieme o fyzioterapii, prečo zohráva dôležitú úlohu v živote každého človeka. Taktiež sa dozviete o pracovníkoch fyzioterapie (fyzioterapeutoch).

Fyzioterapia

Ide o nelekársky odbor. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Odporúča sa pre kancelárske aj manuálne práce i tie s nadmernou psychickou záťažou. Pomôže aj ľuďom s dlhodobýmizdravotnýmiťažkosťami, keď lekárske vyšetrenie nenašlo objektívnu príčinu problému.

Úlohy fyzioterapie

Fyzioterapia má za úlohu diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému. Liečba smeruje k udržaniu, podpore a obnove funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom. Úlohou prevencie je udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií.

Prvotná rehabilitácia je zameraná na zmiernenie bolesti a posilnenie psychiky.  Po ústupe bolestí nasleduje aplikácia pohybovej liečby. Zlepšujeme pohybový rozsah a zvýšujeme svalovú silu, ktorá prispieva k lepšej kondícii. Nestačí cvičiť iba pod dohľadom fyzioterapeuta. Bez domácej rehabilitácie sa výsledný efekt nedostaví.

Fyzioterapeuti

Fyzioterapeut je veľmi dôležitý človek pri rehabilitáciách. Zotavuje ľudí po zraneniach, operáciách, aj tých, čo majú iné problémy s pohybovým aparátom. Usmerňuje vás, čo máte robiť. Dáva pokyny, nariaďuje cvičenia predpísané podľa operácii, indikácii lekára alebo po vyšetrení fyzioterapeutom. Fyzioterapia je dôležitá aj počas tehotenstva.

Fyzioterapeuti sú odborne vzdelaní nielen vo všetkých lekárskych oboroch ako je interná medicína, ortopédia, chirurgia, neurológia a ďalšie, ale hlavne v anatómii a fyziológii celého tela. Nesmie aplikovať také liečebné postupy, ktoré by podľa jeho znalosti mohli ohroziť vaše zdravie. Musí rešpektovať kultúrne a náboženské presvedčenie svojich pacientov.

Skúsení fyzioterapeuti v Bratislave vám ochotne a okamžite pomôžu v rehabilitačnom centre Rehab Klinik Bratislava – rehabklinik.sk.