Športová masáž uvoľní celé telo a nabudí Vás na výkon

športová masáž

Športová masáž je jedným z mnohých typov masáže vykonávaných v praxi. Táto je však špeciálne navrhnutá pre športovcov, resp. osoby podávajúce náročné fyzické výkony. Ide o jednu za najstarších masáži, ktorá urýchľuje regeneračný proces.

Účelom športovej masáže je uvoľniť telo po fyzickej záťaži, zlepšiť prevenciu pred zraneniami a zvýšiť fyzickú kondíciu. Jednotlivé účinky masáže sú dokonale preskúmané a masáž je účinná lokálne alebo celkovo. Čo sa týka uvoľnenia tela po fyzickej záťaži, športová masáž je v tomto jednoznačne najlepšia.

V porovnaní s klasickou masážou sa často hovorí, že je viac agresívna a dynamická, čo však neznamená, že to tak aj vždy je. Základné hmaty a technika sú podobné, využíva sa tepanie, miesenie, trenie, chvenie, pohyb v kĺboch, reflexné prvky, lymfodrenáž alebo akupresúra. Hlavný rozdiel je v prenose tlaku a rýchlosti vykonávania hmatov.

Športová masáž dokáže zlepšiť prekrvenie organizmu, stimulovať nervovú sústavu alebo upraviť celkové vegetatívne ladenie organizmu.

masáž

Fyziologické účinky masáže sa dajú rozdeliť do niekoľkých katekórii, na základe ktorých poznáme:

  1. prípravnú masáž,
  2. pohotovostnú masáž,
  3. masáž odstraňujúcu únavu,

Prípravná masáž

Prípravná masáž sa vykonáva pred výkonom. Hlavným účinkom je doplniť nedostatky rozcvičenia a prípravu na aktuálny výkon. Vykonáva sa u športovcov mávajúcich chronické príznaky z pred štartového vzťahu. Ide najmä o príznaky ako je štartová apatia alebo štartová horúčka.

Pohotovostná masáž

Pohotovostná masáž sa vykonáva pred vykonávaním fyzickej aktivity, jej účelom je dráždenie organizmu, pomocou ktorého sa docieli zvýšená aktivácia funkčných systémov organizmu. U športovcov, ktorý pred výkonom trpia nervozitou má taktiež upokojujúci účinok.

Masáž odstraňujúca únavu

Masáž odstraňujúca únavu má klasický regeneračný účinok, zostavenú zo základných zásad, ktoré je potrebné dodržovať. Poznáme čiastočnú alebo celkovú masáž. Čiastočná masáž sa uplatňuje vtedy, ak je na konkrétne časti tela vyvíjaná oveľa väčšia záťaž, a ktoré sa unavia výraznejšie. Využíva sa v prípade, kedy nie je dostatočný čas na aplikáciu celkovej masáže.

Vykonáva sa v rozmedzí 45 – 60 minút po výkone. Netýka sa iba častí, ktoré boli zaťažované, aplikuje sa celkovo. Hlavný efekt, na základe ktorého sa tento typ využíva je skutočnosť, že pôsobí pozitívne na psychiku a urýchľuje likvidáciu únavy.

Po tejto masáži nasleduje fáza relaxačného kľudu, ktorá trvá minimálne 20 minút. V tejto fázy sa využíva hudba, ktorej účelom je práve psychické uvoľnenie športovca. Vhodné je aj driemanie alebo spánok, účinok celkovej regenerácie a masáže sa takto prehĺbi viac.

Okrem týchto základných druhov poznáme i masáž medzi jednotlivými športovými výkonmi, ktorá predstavuje kompromis medzi masážou pohotovostnou a regeneračnou. Jej účelom je urýchliť regeneráciu, avšak nie úplnú, ktorá by sa prejavila znížením výkonu v jeho ďalšej fáze.

Športová masáž je vhodná i pre občasných športovcov. Zvyšuje prevenciu pred zranením a pomáha vyrovnať jednostranné zaťaženie, ktoré vzniká pri niektorých športoch, alebo, ktoré sa získa kvôli zlým technickým návykom pri jednotlivých športoch. Pokiaľ vás však trápi svalová horúčka, masáž sa neodporúča.